Long Hưng Phát

Công ty TNHH Long Hưng Phát

Chủ đầu tư dự án căn hộ Bảy Hiền Tower công ty TNHH Long Hưng Phát. Hotline: 0907 597 527

Cập nhật tiến độ xây dựng của căn hộ Bảy Hiền Tower ngày 18/09/2014
Tiếp tục cập nhật hình ảnh mới nhất về tiến độ căn hộ Bảy Hiền Tower ngày 03/09/2014
Tiếp tục cập nhật hình ảnh mới nhất của căn hộ - trung tâm thương mại Bảy Hiền Tower ngày 18/08/2014
Tiếp tục cập nhật hình ảnh mới nhất của căn hộ - trung tâm thương mại Bảy Hiền Tower ngày 13/08/2014