Long Hưng Phát

Công ty TNHH Long Hưng Phát

Chủ đầu tư dự án căn hộ Bảy Hiền Tower công ty TNHH Long Hưng Phát. Hotline: 0907 597 527

Tổng hợp các ý kiến của cư dân tại Bảy Hiền Tower, Và có 6 tiêu chí chính giúp 99% căn hộ Bảy Hiền Tower đã có chủ sở hữu
Khuyến cáo dành cho khách hàng mua và bán căn hộ Bảy Hiền Tower - Long Hưng Phát.
Cập nhật tiến độ căn hộ Bảy Hiền Tower tháng 3/2015 - Long Hưng Phát.
Hình ảnh cất nóc tòa nhà Bảy Hiền Tower ngày 25/12/2014 - Long Hưng Phát