Long Hưng Phát

Công ty TNHH Long Hưng Phát

Chủ đầu tư dự án căn hộ Bảy Hiền Tower công ty TNHH Long Hưng Phát. Hotline: 0907 597 527

Căn hộ Bảy Hiền Tower đang trong quá trình bàn giao

Ngày: 24-05-2016 , 1312 lượt xem
Công ty Long Hưng Phát đang bắt đầu bàn giao căn hộ Bảy Hiền Tower từ đầu tháng 5/2016
Chi tiết