Cập nhật tiến độ Bảy Hiền Tower ngày 13/07/2015

Chủ đầu tư Long Hưng Phát cập nhật tiến độ căn hộ Bảy Hiền Tower ngày 13/07/2015 - Hotline: 0907 597 527

Cập nhật căn hộ Bảy Hiền Tower ngày 13/07/2015 trong giai đoạn hoàn thiện bên ngoài để giao nhà trong năm 2015.

Tiến hành sơn bên ngoài căn hộ

 

Mảng bao bên ngoài đã được tháo gỡ

Cần thêm thông tin về tiến độ khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0907 597 527